ZAGRODA - logo

Regulamin

Dyrekcja ośrodka będzie państwu bardzo wdzięczna za współprace w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych gości.

&1. PRZEDMIOT REGULAMINU

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Ośrodka
 2. Regulamin obowiązuje wszystkich gości przebywających na terenie ośrodka

&2. DOBA NOCLEGOWA

 1. Domek w ośrodku wynajmowany jest na doby
 2. Doba noclegowa trwa od 16.00 do 10.00 dnia następnego. W przypadku nie wymeldowania zgodnie z regulaminem, każda dodatkowa godzina to 15 zł za domek.

&3. REZERWACJE

 1. Minimalny czas rezerwacji to 2 doby
 2. Prośbę o przedłużenie doby noclegowej Gość powinien zgłosić w recepcji jak najszybciej. Ośrodek uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości
 3. Ośrodek zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w ośrodku w przypadku nie dokonania wcześniej pełniej płatności za dotychczasowa pobyt.
 4. Podstawa do zameldowania Gościa jest okazanie pracownikowi Recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisanie karty meldunkowej.
 5. Ceny w zależności od sytuacji rynkowej mogą ulec zmianie.

&4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

 1. Gość Ośrodka ponosi odpowiedzialność materialna za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych ośrodka powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób
 2. Każdorazowo opuszczając domek ze względów bezpieczeństwa Gość powinien sprawdzić zamkniecie drzwi, wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany.
 3. Gość Ośrodka nie może przekazać domku osoba trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił opłatę należyta za pobyt.
 4. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w domkach grzałek oraz innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia Ośrodka.
 5. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdzającego Gościa w domku ośrodka będą odesłane na adres wskazany przez Gościa na jego koszt. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, ośrodek przechowa te przedmioty przez miesiąc.
 6. Za bezpieczeństwo dzieci na terenie ośrodka odpowiadają ich opiekunowie.
 7. Parking znajdujący się w ośrodku jest bezpłatny oraz niestrzeżony. Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione na nim pojazdy.
 8. W przypadku zmiejszenia się liczby osób zgłoszonej w okresie 7 dni przed rozpoczęciem pobytu płatność będzie pobierana jak w dokonanej rezerwacji.
 9. Zakaz zostawiania zwierząt bez opieki wynajmującego w domku.

Faktury VAT – ważna informacja!

Jeżeli chcesz otrzymać fakturę VAT, ale nie podałeś numeru NIP w trakcie dokonywania rezerwacji, skonaktuj się bezpośrednio z obietem w ciągu maks. 24 godzin od jej dokonania. W przeciwnym wypadku wystawienie faktury za zarezerwowany pobyt nie będzie możliwy.

Regulamin SPA

1. Spa jest czynne od poniedziałku do czwartku w godz. 17:00-22:00, w piątki 15:00-22:00, w soboty 10:00-22:00, a w niedziele i święta 09:00-20:00.
2. Informacji o usługach i cenach udzielają pracownicy recepcji Spa
3. Goście z zewnątrz nie mogą przebywać z dziećmi do lat 12 na terminie Spa
4. Dla komfortu naszych gości, na terenie Spa obowiązuje odpowiedni strój i obuwie, tj. szlafrok, strój kąpielowy/kąpielówki, ręcznik, obuwie zmienne.
5. Dzieci Gości hotelowych do lat 12 mogą przebywać na terenie Spa wyłącznie pod opieka rodziców lub pełnoletnich opiekunów, którzy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci.
6. Na terenie Spa mogą przebywać osoby dorosłe oraz dzieci powyżej 12 lat.
7. Z uwagi na bezpieczeństwo i komfort naszych Gości nie dozwolone jest wejście na teren Spa po spożyciu alkoholu, jak również obowiązuje całkowity zakaz:
– wnoszenia i spożywania alkoholu
– wnoszenia przedmiotów szklanych
– używania aparatów fotograficznych i kamer
– używanie telefonów komórkowych
– biegania i skakanie do ruska bania i jacuzzi
Uznaje się, ze każda osoba, która znajduje się na terenie Spa zapoznała się z postanowieniami niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

Regulamin korzystania z basenu zewnętrznego niestrzeżonego

1. Basen (dalej zwany „Basenem”) jest obiektem, z którego korzystać mogą wyłącznie goście (dalej zwani „Gośćmi”) zameldowani w Ośrodku DOMKI ZAGRODA w Słopnice (34-615 Słopnice), Słopnice 1637 (dalej zwany Ośrodkiem”).
2. Osoby wymienione w pkt. 1 niniejszego regulaminu korzystają z Basenu na własne ryzyko.
3. Basen jest czynny codziennie w sezonie letnim w godz. 10.00 do 20:00.
4. Ośrodek może zamknąć Basen z uwagi na występowanie złych warunków atmosferycznych lub sanitarnych.
5. Goście mają prawo do korzystania z Basenu bezpłatnie.
6. Dzieci w wieku do lat 7 mogą przebywać w okolicach Basenu i/lub korzystać z Basenu wyłącznie pod opieką osób dorosłych. Jako „okolice Basenu” w rozumieniu niniejszego regulaminu, uznaje się obszar wokół Basenu wyłożony płytkami lub listwami tarasowymi.
Dzieci starsze mogą korzystać z basenu pod nadzorem pełnoletnich opiekunów i na ich odpowiedzialność.
7. Osobom korzystającym z Basenu zabrania się :
a) wchodzenia na teren Basenu w obuwiu innym aniżeli przeznaczone do korzystania na terenie Basenu,
b) skakania do Basenu z brzegu lub innego miejsca,
c) nurkowania ze sprzętem,
d) siadania i opierania się na obrzeżu Basenu,
e) niszczenia urządzeń i sprzętu Basenu, zaśmiecania i brudzenia Basenu oraz terenu wokół Basenu,
f) wchodzenia do Basenu wbrew zakazowi obsługi Ośrodka lub w czasie wyłączenia Basenu z korzystania przez Gości,
g) korzystania z Basenu w godzinach innych niż pomiędzy 10.00 a 20:00,
h) wprowadzania zwierząt na teren Basenu i/lub wprowadzania zwierząt do Basenu,
i) wnoszenia i/lub spożywania alkoholu/napojów alkoholowych w Basenie i na terenie Basenu,
j) jedzenia i picia w Basenie,
k) wnoszenia do Basenu szkła, naczyń szklanych, ostrych i innych niebezpiecznych przedmiotów,
l) zachowywania się w sposób nieobyczajny i/lub w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego i/lub w sposób utrudniający korzystanie z Basenu przez innych Gości,
m) korzystania z Basenu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego regulaminu.

8. Zabrania się wstępu osób nietrzeźwych lub pod wpływem alkoholu do Basenu i na teren Basenu.
9. Z kąpieli w Basenie mogą korzystać wyłącznie osoby ubrane w odpowiednie dla płci stroje kąpielowe (bez względu na wiek), a młodsze dzieci (korzystające z pampersów) w specjalne majteczki do pływania.
10. Wejście do Basenu jest możliwe tylko po uprzednim umyciu ciała pod prysznicem, który znajduje się przed wejściem na teren Basenu.
11. Osoby korzystające z Basenu zobowiązane są do przestrzegania poleceń obsługi Ośrodka i bezwzględnego podporządkowania się ich nakazom, w tym również w zakresie opuszczenia basenu.
12. Z Basenu mogą korzystać wyłącznie osoby umiejące pływać, a osoby nie umiejące pływać mogą korzystać z Basenu wyłącznie pod opieką osób umiejących pływać.
13. Ośrodek ponosi wobec Gości odpowiedzialność na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym za szkody spowodowane z przyczyn technicznych dotyczących Basenu oraz za szkody spowodowane przez obsługę Ośrodka.
14. Osoby naruszające porządek publiczny, przepisy niniejszego regulaminu, popełniające wykroczenie lub/i przestępstwo, jak również niebędące gośćmi Ośrodka, mogą zostać przymusowo usunięte z terenu Basenu (i Ośrodka) przez obsługę Ośrodka.
15. Osoby niszczące lub uszkadzające sprzęt i urządzenia Basenu ponoszą odpowiedzialność odszkodowawczą za wyrządzone szkody na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym.
16. Wszelkie nieprawidłowości w zakresie funkcjonowania basenu jak również skargi, uwagi i wnioski odnośnie funkcjonowania Basenu należy zgłaszać niezwłocznie obsłudze Ośrodka.
17. Niniejszy regulamin jest dostępny w widocznym miejscu na ścianie budynku technicznego znajdującego się przy Basenie oraz na stronie internetowej Ośrodka pod adresem www.domkizagroda.pl.

Kontakt

Adres:

Dane kontaktowe:

Ośrodek DOMKI ZAGRODA
34-615 Słopnice 1637
Gmina Słopnice, powiat Limanowa, małopolskie

HZ PERFECT INWESTYCJE SP. Z O.O.
ul. Bytomska 12, 41-250 Czeladź

Copyright © 2019 HZ Perfect Inwestycje. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wdrożenie projektu BROKOM.NET kompleksowa obsługa IT

Kontakt

Ośrodek DOMKI ZAGRODA
34-615 Słopnice 1637
Gmina Słopnice, powiat Limanowa, małopolskie

HZ PERFECT INWESTYCJE SP. Z O.O.
ul. Bytomska 12, 41-250 Czeladź

Copyright © 2019 HZ Perfect Inwestycje. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wdrożenie projektu BROKOM.NET kompleksowa obsługa IT

ZAGRODA - logo

Regulamin

Dyrekcja ośrodka będzie państwu bardzo wdzięczna za współprace w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych gości.

&1. PRZEDMIOT REGULAMINU

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Ośrodka
 2. Regulamin obowiązuje wszystkich gości przebywających na terenie ośrodka

&2. DOBA NOCLEGOWA

 1. Domek w ośrodku wynajmowany jest na doby
 2. Doba noclegowa trwa od 16.00 do 10.00 dnia następnego. W przypadku nie wymeldowania zgodnie z regulaminem, każda dodatkowa godzina to 50 zł za domek.

&3. REZERWACJE

 1. Minimalny czas rezerwacji to 2 doby
 2. Prośbę o przedłużenie doby noclegowej Gość powinien zgłosić w recepcji jak najszybciej. Ośrodek uwzględnia Ośrodek uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości
 3. Ośrodek zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w ośrodku w przypadku nie dokonania wcześniej pełniej płatności za dotychczasowa pobyt.
 4. Podstawa do zameldowania Gościa jest okazanie pracownikowi Recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisanie karty meldunkowej.
 5. Ceny w zależności od sytuacji rynkowej mogą ulec zmianie

&4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

 1. Gość Ośrodka ponosi odpowiedzialność materialna za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych ośrodka powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób
 2. Każdorazowo opuszczając domek ze względów bezpieczeństwa Gość powinien sprawdzić zamkniecie drzwi, wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany.
 3. Gość Ośrodka nie może przekazać domku osoba trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił opłatę należyta za pobyt.
 4. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w domkach grzałek oraz innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia Ośrodka.
 5. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdzającego Gościa w domku ośrodka będą odesłane na adres wskazany przez Gościa na jego koszt. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, ośrodek przechowa te przedmioty przez miesiąc.
 6. Za bezpieczeństwo dzieci na terenie ośrodka odpowiadają ich opiekunowie.
 7. Parking znajdujący się w ośrodku jest bezpłatny oraz niestrzeżony. Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione na nim pojazdy.
 8. W przypadku zmiejszenia się liczby osób zgłoszonej w okresie 7 dni przed rozpoczęciem pobytu płatność będzie pobierana jak w dokonanej rezerwacji.

Faktury VAT – ważna informacja!

Jeżeli chcesz otrzymać fakturę VAT, ale nie podałeś numeru NIP w trakcie dokonywania rezerwacji, skonaktuj się bezpośrednio z obietem w ciągu maks. 24 godzin od jej dokonania. W przeciwnym wypadku wystawienie faktury za zarezerwowany pobyt nie będzie możliwy.

Regulamin SPA

1. Spa jest czynne od poniedziałku do czwartku w godz. 17:00-22:00, w piątki 15:00-22:00, w soboty 10:00-22:00, a w niedziele i święta 09:00-20:00.
2. Informacji o usługach i cenach udzielają pracownicy recepcji Spa
3. Goście z zewnątrz nie mogą przebywać z dziećmi do lat 12 na terminie Spa
4. Dla komfortu naszych gości, na terenie Spa obowiązuje odpowiedni strój i obuwie, tj. szlafrok, strój kąpielowy/kąpielówki, ręcznik, obuwie zmienne.
5. Dzieci Gości hotelowych do lat 12 mogą przebywać na terenie Spa wyłącznie pod opieka rodziców lub pełnoletnich opiekunów, którzy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci.
6. Na terenie Spa mogą przebywać osoby dorosłe oraz dzieci powyżej 12 lat.
7. Z uwagi na bezpieczeństwo i komfort naszych Gości nie dozwolone jest wejście na teren Spa po spożyciu alkoholu, jak również obowiązuje całkowity zakaz:
– wnoszenia i spożywania alkoholu
– wnoszenia przedmiotów szklanych
– używania aparatów fotograficznych i kamer
– używanie telefonów komórkowych
– biegania i skakanie do ruska bania i jacuzzi
Uznaje się, ze każda osoba, która znajduje się na terenie Spa zapoznała się z postanowieniami niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

Kontakt

Adres:

Dane kontaktowe:

Ośrodek DOMKI ZAGRODA
34-615 Słopnice 1637
Gmina Słopnice, powiat Limanowa, małopolskie

HZ PERFECT INWESTYCJE SP. Z O.O.
ul. Bytomska 12, 41-250 Czeladź

Copyright © 2019 HZ Perfect Inwestycje. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wdrożenie projektu BROKOM.NET kompleksowa obsługa IT

Kontakt

Ośrodek DOMKI ZAGRODA
34-615 Słopnice 1637
Gmina Słopnice, powiat Limanowa, małopolskie

HZ PERFECT INWESTYCJE SP. Z O.O.
ul. Bytomska 12, 41-250 Czeladź

Copyright © 2019 HZ Perfect Inwestycje. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wdrożenie projektu BROKOM.NET kompleksowa obsługa IT

Regulamin SPA